joomla templates

ZAVIČAJNO DRUŠTVO ZAVELIM

okuplja brojne iseljene i raseljene stanovnike iz zavelimskoga kraja i njihove potomke...

Sun19052024

Ažurirano05:00:19

Jubilarni broj lista Studenci i nagovještaj predlista Vinička bašćina

  • PDF

Izišao je uoči Božića novi list Studenci koji ove godine navršava 50 brojeva, a izlazi od 1985. god. zaslugom tadašnjega župnika fra Ante Sekeleza. U tome listu nalaze se četiri priloga iz naše župe Vinice, a inače od prvoga broja pa do ovoga objavljeno je oko desetak priloga o našoj župi.

    Mnoge naše župe imaju svoje župne listove osim Vinice, a ona je bogata poviješću i životom kako nekoć tako i danas unatoč tome što se brojčano smanjila zbog seobe, ali ona ima svoje odseljenike koji je stvaraju i podržavaju. U ove četiri godine svoga rada u ovoj našoj župi prikupio sam podosta članaka u našem tisku, posložio sam ih i obradio kako to dolikuje, te sam nakan objaviti sve to s fotografijama kao svojevrsni predlist s naslovom Vinička bašćina/baština. To je vrlo zanimljivo štivo o našoj župi i ugodno je za čitanje i veoma poučno za sve naraštaje. Bez truda i žrtve fra Ante Sekeleza i današnjega fra Jakova Begonje i načelnika Ante Babića, kao i svih Studenčana, ne bi bilo ovoga lista koji opisuje prošlost, sadašnjost i povezuje sve Studenčane gdje god da jesu. Tako i naša Vinička bašćina ne smije pasti u zaborav, ali svi trebamo udjela i truda, ja na svoj način a vi na svoj. Sve treba animirati na ovaj čin sudjelovanja u kupnji ovoga lista Studenci kao i našega lista Vinička bašćina, koji će se pojaviti, ako Bog dade, u veljači ove 2012. godine. Pokušat ćemo s tim našim djelom doći u sve odseljeničke kuće i na taj način povezati se u duhovnom i intelektualnom smislu.

Čestitka za 50. broj lista Studenci

    Od prvoga urednika fra Ante Sekeleza pa do današnjega fra Jakova Begonje povezan sam sa Studencima i listom koji se tu objelodanjuje s istim imenom. Prvi broj pojavio se za Božić 1985. god. Tada sam radio u listu Crkva na kamenu u Mostaru pa sam pratio sve do čega sam mogao doći, a budući da su Studenci u mome zavičajnom okružju, posve je razumljivo da sam se lakše susreo i s tim listom, kao i sa župnim listom što ga je tiskao don Ivan Bilić u Aržanu. Ti župni listovi bili su mi u mnogočemu nadahnućem, kao što je i naš list bio njima. Glas Koncila je bio opći list za sve biskupije i župe, kao i redovničke zajednice od kojih su neke tiskale i svoje listove i časopise, ali rađanje župnih listova, koji su tiskani u povodu dvaju najvećih blagdana u liturgijskoj godini, Božić i Uskrs, ponegdje i o patronu župe, također je imalo svoju vrijednost, jer su okupljali sve svoje vjernike, posebice u onim župama koje su se dobrano raselile ili su krenule u taj selidbeni svijet.


    Fra Antu Sekeleza vodila je ideja da dopre s raznim porukama najprije do domaćih vjernika, a onda i do odseljenih Studenčana kako bi skupa voljeli i gradili svoje Studence. Selidba u njegovu poimanju nije značila oproštaj i napuštanje svoga zavičaja i njegovih vrijednosti, nego traganje za određenim standardom i novim stilom življenja koji će se temeljiti uvijek na onome što su dali i što nude Studenci. Selo i sela su trajna inspiracija za pravi oblik života u gradu. Osim toga, mogu biti i podloga određenoga gospodarstva koje ne iskače iz okvira čiste zemlje i zdravoga sjemena ili ekologije.


    Čestitam u ime svoje i svih vjernika župe Vinice, domaćih i odseljenih diljem Hrvatske, Europe i dalekoga svijeta, listu Studenci koji je od 1985. do 2012. god. nanizao svojih 50 brojeva, od kojih su oni iz razdoblja 1990.-1995. god. svijetli ljetopis rađanja domovine Hrvatske i krvava kronika borbe za tu domovinu. Ujedno potičem unatoč svemu da list i dalje živi kao i svako selo župe Studenci.


    Vinica, 8. prosinca 2011.                                                 don Ilija Drmić, župnik Vinice

VEZANI ČLANCI

Najnovije

Najčitanije