Rapored misa za pokojne na Sve svete i Dušni dan

Rapored misa za pokojne na Sve svete i Dušni dan

Svi sveti, 1. studenoga 2021.

1. 9 sati: Župna crkva,
2. 10,30 sati: Perkovića groblje,
3. 12 sati: Mamića groblje.

Dušni dan, 2. studenoga 2021.

1. 10 sati: Viničko groblje,
2. 12 sati Rošnjače,
3. 14 sati: Ivandino groblje, Drvenik (Zaljut)

Vinica, 30. listopada 2021.
don Jakov Renić, župnik u Vinici